Montáž

Montáž zahŕňa výmenu starého zariadenia /kotla/ za nové plynové zariadenie, čiže za nový kotol. Motáž spočíva v pripojení nového plynového zariadenia na pôvodný rozvod UK a TUV. Montáž zahŕňa aj dopojenie nového kotla na systém odvodu spalín. Podľa potreby sa systém odvodu spalín môže zrealizovať aj nanovo.                                                                                                               
 
Zákazníci ktorí sa rozhodnú v prípade veľkej a finančne náročnej opravy meniť kotol cez vykurovaciu sezónu budú uprednostnení.