Uvedenie solárneho zariadenia do prevádzky

Spočíva v nastavení regulácie solárneho zariadenia podľa požiadavky zákazníka resp. montážnej firmy, dopojenie čidiel do regulácie solárneho zariadenia a celková funkčná skúška zariadenia.