Záručný a pozáručný servis 

Záručný servis - spočíva v opravách plynových zariadení / kotlov /, ktoré boli uvedené do prevádzky výhradne našou spoločnosťou. Na zariadenia nami uvedené do prevádzky sa vzťahuje aj služba HOTLINE cez vykurovaciu sezónu, ktorá je k dispozícii od 1.11. do 31.3. v čase od 15,30 hod. - do 20,00 hod. Táto služba je spoplatnená podľa cenníka.
Pozáručný servis - spočíva v odstraňovaní závad na plynových zariadeniach, ktoré boli uvedené do prevádzky našou spoločnosťou, ale aj iných servisných spoločností. Pozáručný servis sa  netýka iba našich preferovaných značiek ale aj mnohých ďalších značiek plynových zariadení / kotlov /. Na servis sa možete objednať tu.